blitspos-19-okt-2017

Blitspos is weeklikse inligting

 in die NHK(Nederduitsch Hervormde Kerk).

Hierdie is ‘n artikel uit die Blitspos.

Die multimediaproduksie Uit diep van donker nagte word van 25 tot 28 Oktober ter viering
van Kerkhervorming 500 jaar deur die Gereformeerde Kerk Centurion opgevoer.
Ek en ds Carel-Johann de Bruin het die voorreg om deel te wees van hierdie produksie. Ds De
Bruin vertolk die rol van ’n Hugenoteleier en ek die rol van koning Frans I.
Gou het ons gesien dis veel meer as bloot ’n gemeenteprojek. Albei van ons is onder die
indruk van die skaal van die produksie. Nie net die deelname van nege predikante en twee
teologiestudente nie, maar ook die bykans 120 mense wat betrokke is as musici, spelers,
vertellers, sangers, voorlesers, verhoogbestuurders, kostumeerders, rekwisietehande,
organiseerders, tegnici, bemarkers, souffl euse en enige rol van toepassing op professionele
produksies, maak hiervan ’n grootse projek. Tussen die jongste deelnemer (1 jaar) en die
oudste (85 jaar) is daar deelname uit alle ouderdomsgroepe, geslagte en rasse – insluitend
lidmate uit Venda-, Tswana-, Zoeloe- en Engelse gemeentes; ook lidmate van die NGK, APK,
NHKA, VGK, Môrester Reformatoriese Kerk, Pinksterkerk, Entheos, PPK, Living Hope en
Grace Reformed Church; asook ongeveer 50 kinders van drie laerskole wat maak dat hierdie
waarlik reformatoriese geloofsgemeenskapsteater is.
Die talent en toewyding van hierdie groep mense lewer ’n uitsonderlike produksie. Enkele hiervan
is die volgende: Ina Opperman, skrywer en regisseur, se deeglike navorsing, fyn skryfwerk en
kundige afrigting; Henning Davel en ander musici se pragtige verwerking en uitvoering van
bekende kerkliedere; Frikkie van Biljon en ander bekende sangers; Johan Verreyne en ander
persoonlikhede uit die teater- radio en kunsbedryf; vaardige klank- beligtings-, kostuum- en
rekwisietetegnici. Hulle lewer met woord, klank, beeld en beweging ’n produksie wat tydsgetrou,
lewensgetrou en Skrifgetrou is.
Vir die afgelope ses maande lê heelwat deelnemers etlike kere per week lang afstande af om
tonele in te oefen – elke beweging, posisie, woord en gebaar fyn uitgewerk en geboekstaaf.
Die wonderlike is dat elkeen wat betrokke is ewe belangrik geag word en almal het onderskeidelik
een doel voor oë – om vanuit gelowiges se lyding deur die eeue, en die wel en wee van die
ontwikkeling van die kerk, alle dank en eer aan God te gee. Elke deelnemer voel ’n roeping om
hierdie boodskap oor te dra en te help vorm.
Wat my veral sal bybly, is hoe kosbaarhede vanuit die verlede, soos kerkliedere en kerklike
gebruike, wat reeds aan ons oorgedra is, herleef en opnuut betekenis kry met hierdie produksie.
Algaande het ’n hegte geloofsgroep met nuwe blywende vriendskappe ontstaan. Dit is hierdie
groep gelowiges wat ’n toneelstuk gaan opvoer wat beloof om jou wese te oorweldig en jou
gemoed mee te sleep.
Ek dink hierdie is een van die Kerkhervorming se halfmillenniumvierings wat ’n hoogtepunt,
en dalk selfs die hoogste punt van alle vierings kan wees – nie net plaaslik nie, maar ook
internasionaal.
Hoe vier jy die hervorming van die kerk en die gemeenskap van 500 jaar gelede? Jy kan nie
anders nie as om seker te maak dat jou plek vir een van hierdie aande bespreek is. Kaartjies
is aanlyn beskikbaar by Tixsa.co.za.
Dr Deon du Toit