CathyPitchers

 

PROVECTUS

Provectus Bediening nooi almal om saam te kom kuier Donderdag 7 Mei om 10:00.

Die gasspreker is Prof. Thys Oosthuizen

Voorsitter: C Pitchards

  • Alle gemeentelede, 65 jaar en ouer, kan met reg “gevorderd” genome word.
  • Gevorderd in kennis, ervaring, lewenswysheid, jare, ens.
  • PROVECTUS beteken “Gevorderd”
  • Ons kom een maal ‘n maand by die kerk byeen vir ‘n uurtjie of meer.
  • Tydens die uur beplan ons saam ons opwindende aksies om ons “gevorderdheid” met mekaar en met ander te deel.
  • Ons streef ook aksies na wat ons “gevorderdheid” kan laat toeneem. Veral wat die vordering in ons geloof betref.
  • DIT NEEM ‘N LEEFTYD OM PROVECTUS TE WORD, WAAROM SAL ONS DIT ONDER ‘N EMMER WEGSTEEK?

SENIOR LIDMATE

Siek

Senior lidmate wat siekte of trauma ervaar? Kontak Cathy Pitchers (078 879 8118),
Annette Rheeder (083 574 7771), Ina Fourie (084 555 5039) of Martie Oelofse (082 551 2975).