Lees die verhaal van Daniël in die leeukuil en leer wat die Here wil hê ons moet weet. Volg hierdie skakel om by die kategeselesse uit te kom – https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-11-daniel-in-die-leeukuil-beginsels/