In hierdie kategeselesse kyk die jongmense na die visioen wat Johannes, die dissipel van Jesus, gehad het oor God se troon-kamer en God se grootheid.

Volg hierdie skakel om by die lesse uit te kom –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-5-johannes-aanbid-die-here-koning-van-konings/