Die kategeseles is hier beskikbaar (Druk op die skakel)  –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-6-die-barmhartige-samaritaan-wees-behulpsaam/