Nagmaal vind plaas op 27 November 2016 om 09:00 by die kerk.