Elke jaar bederf die NHSV die lidmate van ons kerk wat vir ons baie besonder is. Hierdie jaar was dit weereens ‘n uitstekende geleentheid. Ons het jong akteurs en danseresse gehad en hulle vertonings het ons verstom.