RADIKALE GASVRYHEID (Romeine 15:7)

AANGENAME EREDIENSTE

NORMVASTE VERKONDIGING (Efesiërs 4:13-15)

DINAMIESE LEIERSKAP (Hebreërs 13:7)

BEDIENINGS DEUR LIDMATE (Romeine 12:5-6)

UNIEKE BELANGEGROEPE

RUIM BARMHARTIGHEID (Handelinge 2:44-45)

GELOOFSGROEI GELEENTHEDE (Efesiërs 4:13-15)