Sondag, 26ste Oktober 2014, het ons Hervormingsondag gevier. Dankie, aan ds. Johann Marnewick wat vir ons ’n boodskap gebring het. Van die Ring se gemeentes het na die erediens, Bybel-Kaskenades gehou, wat groot pret was. Die wenners van 2013 was gemeente Turffontein. Tog het Randburg gemeente hierdie jaar met die trofee weg gestap! Baie geluk!