Die Kerkjaar of liturgiese jaar (kliek) is die ritme van Christelike feesdae en seisoene.