Om ‘n Christen te wees is om ‘n volgeling van Christus te wees. Om te volg is om dissipel te wees. Om ‘n dissipel te wees is om bereid te wees om te groei, sodat jy gestuurde van God kan wees.

Die volgende webwerwe kan jou geloof uitbou en versterk. Maak asb. daarvan gebruik!

  1. http://www.coffeechatconnect.com
  2. http://alpha.org/
  3. http://www.ekerk.org/