In ons 5de sessie van die Alpha belewenis praat ons oor die vraag –

Hoekom en hoe bid ek?

Ons kyk ook dan na die onderstaande film wat juis hierdie vraag bespeur –

https://www.youtube.com/watch?v=HbFCAZ90218

Kom drink koffie en cappuccino

Kom groei in jou verstaan van sake

Kom en ontmoet ander mense

Kom en koukus saam oor temas wat jou laat dink

alphacourse