Dit is ons opdrag om ons medemens by te staan in nood. Jesus is ons voorbeeld.

Ons gemeente help dwarsdeur die jaar behoeftiges in ons eie gemeente en ons ondersteun ook vir Rata maatskaplike dienste.

Die Hemelse Vader seën ons gereeld met wonderlike voorregte en ons nooi u om ook by te dra tot hierdie roeping van ons gemeente!

koskas-ad

Bring vir ons enige nie-bederfbare kos ens. kerk toe op ‘n Sondag en ons Diakens sal die kos sorteer en seker maak dit kom by behoeftige mense uit.

Baie dankie byvoorbaat vir u ondersteuning en baie dankie vir al die kos wat ons so gereeld ontvang!

Vind hier ‘n lysie wat vir u ‘n aanduiding kan gee van wat benodig word om ‘n gesin te ondersteun wat behoeftig is – koskas-brosjure-2018