Gemeente Benoryn het ’n geskiedenis met dakke. Die eerste kerkgebou in die middedorp
van Benoni is later gestroop omdat die dak te swaar vir die struktuur was. Toe is die huidige
gebou in 1985 gebou, en hier staan ons 33 jaar later, en die dak lol alweer.
Elke jaar kyk die gemeentelede van Benoryn op, en wonder waarlik waar die hulp vandaan sal
kom. Want elke jaar versleg die dak van die kerkgebou net meer en meer. En die tekens is sigbaar
vir elkeen om te sien. Verf aan die plafon hang gevaarlik rond, ’n gat in die plafon bo die kansel,
en strome water wat teen die mure afl oop. Daar het verskeie balies en emmers permanent in die
kerkgebou rondgestaan.
Om sake moeiliker te maak, het die fi nansies begin opdroog. Die gemeente het die las van die
land se ekonomie swaar gevoel, en die begroting het al minder geklop. In Oktober 2016 neem die
gemeente die swaar en moeilike besluit om die standplaas te verklein van ’n voltydse standplaas
na ’n predikant wat ’n ander vorm van inkomste ook kry.
Dit was aanvanklik ’n onseker tyd, maar in plaas daarvan om in sak en as te gaan sit, het die planne,
vertroue en geloof nie opgedroog nie. Terwyl die dak net meer versleg het, het ons oor ’n tydperk
van ’n jaar kwotasies gekry om die beste kontrakteur en prys te kry. Aanvanklik is voorgestel: Maak
die gebuigde Harveyteëls net reg. Dit is ’n goedkoper, minder ontwrigtende pad. Dit terwyl die
gemeente vas besluit het: Ons vervang, heeltemal.

Almal het ingespring. Projekte is geloods en verskeie fondsinsamelings gehou. En uiteindelik is die
fi nale oorbetalings gemaak, kwotasies aanvaar, en kon die werk begin! Op 21 Junie 2018 is die
chromadekplate op die perseel gedruk en die werk kon op 25 Junie begin. Terwyl die kontrakteurs
bo die dak begin afhaal en vervang het, het die afskuur en oorverf van die plafon begin. ’n Week
van baie stof en ’n swaar verfreuk, maar ’n week wat ons altyd sal onthou. Die week toe ons ’n
nuwe dak gekry het.
Ek besef dit gaan nie net oor ’n nuwe dak nie, maar oor ’n groep mense wat nie net saam gedroom,
gehoop en gebid het nie, maar waarlik hoop ervaar het. Wat deel was van iets wat soms onmoontlik
gevoel het. Van ’n vreeslike klomp geld, omstandighede wat reeds moeilik is, bekommernis wat
soos ’n skraapsel plafonverf bo jou kop bly hang…
Hierdie nuwe dak het lewende hoop aangevuur en geloof in aksie geword. Want in plaas daarvan
dat ons ons aandag en aktiwiteite net op die dak gefokus het, het ons daarby nog fondsinsamelings
gereël om behoeftige gesinne tydens vakansietye by te staan. Weer eens baie geld en groot
beplanning. En so het ons geleer dat geloof nie stagnant of selfgerig is nie, nie gewortel in wat sin
maak of volgens ons moontlik is nie. Geloof is die vaste vertroue in die Heer en Saligmaker wat op
sy tyd gebede verhoor, selfs oor lekkende dakke.

Watter besondere voorreg om saam met hartsmense hierdie hoop, liefde, genade en vrede te mag
ervaar! Om saam te mag jubel oor iets groots in ons midde, en in groot afhanklikheid te mag dankie
sê dat ons sy instrumente mag bly. Ons is oneindig dankbaar dat die dak uiteindelik vervang is, en
ons besef dat as dit nie vir die genade, hulp en krag van Bo was nie, sou dit nooit gebeur het nie.
Nou wag ons vir die reënseisoen, want Benoryn het ’n nuwe dak!

Ds Marlize Gasson, Benoryn