Die Bybel is baie eeue oud. Trouens, die laaste boek van die Ou Testament is lank voor die geboorte van Christus geskryf terwyl die Nuwe Testament tot stand gekom het teen die einde van die eerste eeu n.C. Tog is die boodskap van hierdie boek uit die verre verlede steeds nuut en vars vir elke generasie.

As die lewegewende Woord van die Lewende God is dit deur die eeue heen en tot vandag toe steeds die bron van krag en vertroosting vir miljoene gelowiges wat soos Paulus met oortuiging kon sê:

… geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

(Romeine 8:38b-39)

In ‘n wêreld vol onsekerheid twyfel mense egter oor die waarde van geloof. Anders as Paulus is hulle nie oortuig van God se onwrikbare liefde vir hulle nie. dikwels soek hulle sekerheid in hulleself en in tydelike dinge terwyl hulle die ewige waarhede wat in die Bybel staan uit die oog verloor.

Hierdie seleksie uit die Bybel is saamgestel om jou te help om die werklikheid van God se liefdevolle en ewigdurende teenwoordigheid in jou lewe te herontdek. Wanneer jy hierdie Woord van God wat deur die eeue standgehou het, lees, mag dit vir jou woorde van wysheid wees wat die pad vorentoe vir jou belig.

Dit het ek wel ingesien dat dit ‘n mens meer baat om wysheid te hê as om dit nie te hê nie, met soos lig ‘n mens meer baat as duisternis.

(Prediker 2:13)

Lees gerus hierdie boek deur hier op die skakel te druk –

Lewenswysheid