Ons vergader elke Woensdag aande om 18:00 by die kerk en praat oor sake van ons geloof!

Kom drink koffie/tee en neem deel aan die gesprekke waardeur ons in ons geloof groei.

Almal is welkom!

Ons is tans besig met die volgende gesprek –

 

Openbaring – https://nhk-randburg.co.za/bybelklets-die-bestudering-van-die-bybelboek-openbaring/