Leer hulle om gehoorsaam te wees!

Om God se Mense te onderrig.

 

Die doel van ons kerk kan in ’n enkele sin saamgevat word, gebaseer op twee Skrifgedeeltes:

“Ons glo ‘n groot verbindtenis aan die groot OPDRAG en die groot  GEBOD sal ’n  groot  kerk  lewer!”

Die Groot Gebod: Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele …siel… verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’”

Mat. 22:36-40

Die Groot Opdrag: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” 

Matteus 28:19-20