As ‘n geloofsgemeenskap is dit ons voorreg om kinders te doop in die Naam van ons Vader en ons kinders deel maak van God se kerk. Ons doop elke maand.

doop-duif

Ons doop gewoonlik die eerste Sondag van elke maand. Voor u wel u kind doop wil ons graag met u ‘n gesprek hê oor die sakrament van die Doop. Hierdie gesprek vind plaas – die tweede laaste Donderdagaand van elke maand om 18:00 by die kerk – die maand voor die Sondag van die Doop,

  1. As u in Februarie, die eerste Sondag wil doop, dan wil ons graag in Januarie, die tweede laaste Donderdag van die maand om 18:00 by die kerk met u as ouers/voogde ‘n gesprek hou.

Enige een van ons predikante kan die Doop hanteer. As u ‘n behoefte het dat ‘n bepaalde dominee u kind doop kan u die dominee kontak –

Ds. CJ van Wyk – 082 898 2345

Ds. Jaco van Sittert – 083 279 5816

Ons wil graag ‘n foto van u kind gebruik tydens die erediens en u kan dit deur stuur aan die kerkkantoor of die bepaalde predikant –

admin@nhk-randburg.co.za

cjvwyk@nhk-randburg.co.za

jacovs@nhk-randburg.co.za

Vir enige inligting aangaande die Doop kan u gerus die predikante kontak.