Vir die gemeente en die ouer is kategese baie belangrik. Ons kinders moet vir Jesus Christus ken en ons weet dat hulle hele menswees hang van hulle geloof en hulle oortuigings af.

Daarom het ons elke Sondag Kategese vir ons kinders!

Ons is bevoorreg dat ons ‘n dinamiese span mense het wat vir die jeug wonderlike kategese aanbied.

Ons het ‘n voorskoolse groep en graad 1 tot graad 3 groep wat tydens die erediens, van 09:00, hulle lessies ontvang.

Verder het ons ook ‘n graad 4 tot graad 7 groep wat ook tydens die erediens hulle leer geleentheid ontvang.

Na die erediens kom die graad 8 tot graad 10 kinders in die saal bymekaar waar hulle ook hulle kategese ontvang en die Finalejaar groep is in die konsistorie byeen om hulle laaste jaar van kategese te deurloop.

U as ouer word aangemoedig om u kind by te staan in sy/haar geloofsgroei – veral in hierdie stadium van hulle lewe!