U word uitgenooi na die Bybelstudies van die gemeente wat elke week plaasvind om 10:00 die oggend en 19:00 die aand.