Die gebruik is dat Kersdag se deurkollekte aan Beeld Kinderfonds oorbetaal word. Elkeen se klein donasie veroorsaak dat ’n groot verskil in ‘n kind se lewe gemaak kan word!

Gemeentes wat binne Beeld se verspreidingsgebied is, moet asb. die fondse na die volgende bankbesonderhede oorbetaal:

Naam van Rekening: Beeld Kinderfonds
Bank: Absa
Rek Nommer: 2840 157 329
Takkode: 632005
Verwysing: Kerkgroep en Gemeente se naam bv. NHK Pretoria

ONTHOU die erediens begin om 08:00.christmas_tree