Doopkategese vir die Doopsondag van 7 Februarie 2016 vindplaas Donderdagaand 21 Januarie 2016 om 18:00 by die kerk.