Kinders is ‘n geskenk van die Here. As Christene doop ons ons kinders juis omdat ons weet dat hulle deel is van God se familie en ook ingesluit is by die verlossing, beloftes en liefde van God. Daarom doop ons ons kinders in God se naam!

 

As u van plan is om u kind op die eerste Sondag van Augustus te doop, kontak een van die dominees om te laat weet dat u teenwoordig sal wees vir die Doopkategese wat sal plaasvind op 19 Julie 2018 om 18:00 by die kerk.

Ds. Jaco van Sittert – 083 279 5816

Ds. CJ van Wyk – 082 898 2345

 

Baie geluk met die eerste tree van u kind in die gemeenskap van gelowiges!