Omdat Kersdag op die Maandag val, sal ons nie ‘n erediens op Sondag 24 Desember hê nie.