Vrydag, 4 November 2016.

(Neem kennis – Hamburgers word verkoop elke 1ste Vrydag van die nuwe maand).

 

R25 ‘n Hamburger  (Plus R5 vir kaas)

####Koeldrank word ook verkoop#### – R10

 

Bestel asb by die kerkkantoor of by Martie van Sittert op 083 279 5815.