Hervormingsondag

Dis die herdenking van ons 500jaar Reformasie en ons vier dit saam met die ander gemeentes in ons Ring, die Ring van Johannesburg.

Ons kom om 09:00 by mekaar, die 29ste Oktober 2017, by die gemeente Turffontein.

Adres: h.v. President straat en Biccard straat

Turffontein

Kom en kon diens die Here en die pad wat Hy met ons kerk geloop het!

loof-die-here