NHK Randburg – Kategese 2021

Video boodskap – druk op die skakel –

https://www.youtube.com/watch?v=yAlyZ2rZtyk

Liewe ouers,

Een van die uitdagings, wat verlede jaar begin het, was – hoe om kategese aan te pak tydens Covid en al die ‘lockdowns’?

Hierdie jaar, 2021, het ons besluit om u as ouers se hulp te gebruik met die oorlewering van die kategese lesse sodat ons kinders steeds bly groei in hulle kennis van God se Woord en hulle liefde vir God!

Ons skop af met ‘n andersoortige benadering tot kategese vir die jaar. Elke Sondag sal daar ‘n tema wees, vir die hele gesin, wat gereflekteer word in die Erediensboodskap, die Hoërskool kategese-les, die Laerskool kategese-les en die lessie vir die kleiner kinders. Dus groot en klein gaan van een tema hoor en die hele gesin kan saam daaroor gesels.

Hierdie lesse sal beskikbaar wees op ons gemeente se webwerf – elke Sondag – en daar is ook, vir die kleiner kinders, ‘n gepaardgaande videotjie oor die verhaal, wat by die tema aansluit, uit die Bybel. Die videotjie sal elke Sondag op ons Facebook-blad en YouTube-kanaal om 10:00 beskikbaar wees.

Ons gaan fokus op ‘n klomp temas deur die loop van die jaar –

 1. Kain en Abel (Gen. 4:1-16)
 2. Abraham: Die sterre (Gen. 15:1-6)
 3. Jakob: ‘n Leer (Gen. 28:10-22)
 4. Josef: Koringare (Gen. 37:5-11)
 5. Johannes: wesens om die troon (Op. 4:1-11)
 6. Die Samaritaan (Luk. 10:25-37)
 7. Water in wyn (Joh. 2:1-12)
 8. Jesus reinig die tempel (Joh. 2:13-25)
 9. Jesus ry op die donkie (Mat 21)
 10. Dawid en Goliat (1 Sam 17)
 11. Daniël in die leeukuil (Dan. 6:1-29)
 12. Lasarus (Joh. 11)
 13. God gee Elia kos (1 Kon 17)
 14. Jona (Jona 1:1-16)
 15. Blinde kan sien (Mark 10:46-52)
 16. Maria by die graf (Joh. 20)
 17. Kos in die woestyn ( Eks 16)
 18. Josua en Kaleb (Num 13,14)
 19. Jerigo se mure (Jos 6)
 20. Jesus genees die verlamde man (Joh. 5)
 21. 10 Melaatses (Luk 17)
 22. Jaïrus se dogtertjie (Mark 5)
 23. Saggeus in die boom (Luk 19)
 24. Heilige Gees help ons (Hand 2)
 25. Moses in die mandjie (Eks 2)
 26. Paulus se bekering (Hand 9)
 27. Timoteus help Paulus (Hand 16, 2 Tim 1)
 28. Paulus en Silas in die tronk (Hand 16)
 29. Beheersing van die tong (Jak 3:1-18)
 30. Moenie volgens die uiterlike oordeel nie (Jak 2:1-13)
 31. Wapenrusting (Ef. 6:10-20)
 32. Sara twyfel (Gen. 18,21)
 33. Jesus word versoek (Mat 4, Luk 4)
 34. God luister na Hanna (1 Sam 1)
 35. Jesus voed die skare (Joh. 6)

 

Dus, elke Sondag sal die hele gesin kan saam gesels oor die erediens en die kategese lesse, wat hand aan hand saam loop, en een tema onder oë neem.

 

Mag die Here u en u gesin lei in geloof en groei in Sy wonderlike Woord!