Druk hier om by die kategeselesse uit te kom –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-10-dawid-oorwin-goliat-oorwin-moeilike-dinge/