Jesus het Sy liefde gewys deur Lasarus, Sy vriend, weer lewendig te maak. Jesus het ons ook lewendig gemaak deur vir ons die ewige lewe te gee.

Maak gebruik van die kategeselesse oor Lasarus deur hierdie skakel te volg –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-12-lasarus-nuwe-lewe-uit-liefde/