Hier is die kategese oor God wat vir Elia sorg –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-13-god-versorg-elia-god-versorg-jou/