Jona het ‘n les geleer en agter gekom dat hy eerder vir die Here moet luister as om ongehoorsaam te wees.

Hier is die kategeselesse –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-14-jona-wees-gehoorsaam-aan-die-here/