Ons moet glo in Jesus. Hy is lief vir ons en hy kan ons help wanneer ons in nood is.

Druk hierdie skakel vir die kategeseles 15.

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-15-n-blinde-kan-sien-glo-in-jesus/