Maria en die dissipels het nie regtig verstaan dat Jesus uit dood gaan opstaan nie. Dis hoekom Maria gehuil het omdat Jesus liggaam dalk weggevat is.

Geloof is om seker te wees van iets. Jesus wil hê ons moet seker wees dat Hy die dood oorwin het. Hy wil ook hê ek en jy moet weet dat Hy alles doen uit liefde vir ons.

Volg hierdie skakel om van die kategeselesse gebruik te maak –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-16-maria-soek-vir-jesus-geloof-en-liefde/