Die kategeseles – les 4 – vir hierdie week handel oor Josef die dromer wat gedroom het van sy broers en ook sy ouers.

Die lesse handel oor – Hoogmoed en jaloesie.

Druk hier om by die lesse uit te kom –

https://nhk-randburg.co.za/kategeseles-4-josef-hoogmoed-en-jaloeise/