Jesus reining die tempel. Jesus demonstreer beginselvastheid.

Volg hierdie skakel om by die Kategeselesse uit te kom vir klein kinders, Laerskool kinders en Hoërskool kinders.

Kategeseles 8 – Jesus reinig die tempel – Beginselvas