Kom geniet die oggend saam met ons in aanbidding. Gedenk Christus se geboortedag.