Movie aand! – Sondag, 12 Junie 2016 om 18:30

Ons gaan die movie— “Heaven is real”— kyk.

Daar sal popcorn wees by die deur!

Kom en skop jou skoene uit en kom sien ’n film wat jou verstaan van jou geloof raak.

(PS Die film is gratis)