Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot Sy gedagtenis. Daarom vier ons Nagmaal.

Die Nagmaal is een van die Kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik.

KOM EN WEES DEEL VAN DIE GELEENTHEID WAT JOU GELOOF VERSTERK.