Elke Woensdag oggend om 09:00 is daar Bybelstudie saam met ds. Jaco van Sittert by die kerk, in die konsistorie.

U is baie welkom!

Tans besig met:

OPENBARING 

Jesus het as ‘n gewone baba in die wêreld gekom. Hy is in ‘n stal gebore en sy wiegie was ‘n krip. Hy was, net soos enige ander mens, onderworpe aan die gang van die tyd en moes, net soos alle ander kinders, na sy ouers luister. Hy het in die Romeinse provinsie Palestina grootgeword en sy hande het hard en sterk geword in skrynwerker Josef se werkswinkel. As mens het Hy van plek tot plek geloop, mense aangeraak en met skares gepraat. Hy het twaalf dissipels opgelei om sy werk later voort te sit. Op elke tree van sy lewenspad is Hy gekonfronteer deur misverstand en mense wat Hom wou verhinder om met sy Vader se werk voort te gaan; mense wat sy invloed vir altyd wou uitwis. Uiteindelik het hulle sover gegaan om Hom vanuit die Joodse godsdienstige hoek valslik van misdrywe te beskuldig. Hy is verhoor en ter dood veroordeel; Hy is soos ‘n gewone misdadiger tereggestel deur Romeinse soldate. So het Hy dan ook gesterf, nadat Hy mishandel is. Ja, Jesus, wat volkome God en volkome mens was, het sy lewe gegee sodat die mens kan lewe.

Op die tyd wat God daarvoor bestem het, sal die opgestane Jesus terugkeer na die aarde. Dan sal almal weet en erken dat Hy Here van die heelal is! Almal wat Hom liefhet, sal juig. Hulle sal die Verlosser met sang en lofprysing begroet. Sy vyande sal egter van vrees bewe. Hulle sal, onder die vaandel van die Bose, teen Christus en sy leërs optrek – maar hulle sal gou uitvind dat niemand teen die oordeel van God staande kan bly nie. Christus sal die veldslag finaal wen en vir ewig as die erkende Oorwinnaar heers! Jesus, die nederige dienskneg wat soveel moes ly, is ook die verheerlikte Koning en Regter.

Openbaring is ‘n boek van bemoediging en hoop. Johannes vertel hier hoe Jesus Christus sal terugkeer om reg te laat geskied aan alle regverdiges en om oor die goddeloses te oordeel. Openbaring is ook ‘n waarskuwing dat alles nie reg is in die kerk van Christus nie. Hy roep gelowiges om te leef volgens hulle belydenis.

Hoewel God hierdie dinge byna twee duisend jaar gelede deur Jesus Christus aan Johannes geopenbaar het, dien dit vandag nog as ‘n tydige waarskuwing vir God se kinders. Die Openbaring aan Johannes vertel van God se verlossing en oordeel wat deur Jesus Christus voltrek is met ‘n kragtige bemoediging en vermaning aan die gelowiges.

Johannes verduidelik aan die begin van die boek hoe hy die openbaring ontvang het (1:1-20). Daarna dra hy die sewe briefboodskappe van Jesus aan sewe gemeentes in Klein-Asië oor (2:1-3:22). Dan verander die toneel en skuif daar voor Johannes se geestesoog ‘n dramatiese mosaïek van beelde en gebeure in. In hierdie beelde sien hy die voltrekking van verlossing en oordeel wat ‘n hoogtepunt bereik met die vernietiging van Rome (4:1-18:24) Dit word gevolg deur die triomf van die Koning van alle konings, die bruilof van die Lam, die laaste oordeel en die aanbreek van die nuwe Jerusalem (19:1-22:5). Die boek word afgesluit met die belofte dat Christus gou terugkeer (22:6-21) en dan eindig Johannes met ‘n belofte wat deur die eeue deur talle Christene gebid is: “Amen! Kom, Here Jesus!” (22:20).

Lees Openbaring en deel Johannes se beskrywing van die panorama van God se oordeel en verlossing soos dit deur die geskiedenis ontvou. Luister na Christus se waarskuwing aan die gemeentes en pas dit toe op jou eie lewe en jou gemeente. Bou dan jou hoop op die oortuiging dat God in beheer is, dat Christus se oorwinning op Golgota reeds behaal is en dat almal wat in Hom glo, verlos word.

Lees meer… Openbaring- oorsig