Elke jaar dra ons gemeente by tot die Bybelgenootskap se inisiatief om Bybels te vertaal in verskeie tale en hierdie jaar het ons besluit om soos van ouds weer ‘n Bybelstap te hê. Ons het na die Sondag erediens, groot en jonk, die roete gaan stap en elke deelnemer het ‘n medalje ontvang. Ons kon ‘n goeie paar rand insamel vir Bybelverspreiding en ook vir die Woord en Brood bediening wat ons in die gemeente het.