Ons jeug het ook hulle eie dienste elke kwartaal. Dis lekker om ons jongmense met die Woord te bearbei sodat dit net vir hulle bedoel is.