Ons gemeente kyk elke kwartaal ‘n movie. Dis gewoonlik ‘n geloofsfilm wat mens net weer ander laat dink oor die geloof wat ons bely en hoe die wêreld na God en Christus kyk.

Popcorn word geëet en die groot skerm werk lekker.