Die NHSV het hierdie besonderse aand gereël. Ons het in ons kerksaal, wat opgemaak was vir Valentynsdag, lekker gekuier en heelwat gedans.

Dit bly vir ons ‘n lekker geleentheid om as gemeente saam te kuier en saam die baljaar.