Dit bly vir ons ‘n voorreg om babatjies te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie geleenthede bly altyd ook ‘n bevestiging van God se liefde vir ons en ‘n herinnering aan ons dat ons uit genade gered is – onverdiende guns alleen. En dit laat ons nederig.

 

Vanoggend staan ons juis stil by hierdie nederigheid voor God. Soos Jesus dit hier in Matteus stel – ons sagmoedigheid.

Sover het ons al na 3 kentekens van ‘n gelowige gekyk.

  1. Vredemakers
  2. Afhanklikes
  3. Regverdiges

Vanoggend kyk ons na “sagmoedigheid”.

 

Hierdie is ‘n verder kenteken waarmee ons onsself moet toerus. Ouers – dis ook belangrik dat u u kinders voorgaan, deur hulle ook bewus te maak van hierdie Christelike kentekens. U kon u kind doop vanoggend en ons, die ander ouers, het al ons kinders laat doop en ons het daardie verantwoordelikheid om hulle te leer en vir hulle ‘n voorbeeld te wees in die kentekens van ‘n volgeling van Christus. En nog so ‘n kenteken is – sagmoedigheid.

 

Lees gerus verder –

kenteken-4-sagmoediges