In ons gemeente het ons ‘n wonderlike kerkraad wat ‘n liefde vir die gemeente het en werksaam is in die verskillende wyke.

Ons glo dat Jesus mense roep om in die amp van kerkraad te kom staan en ons werk saam en speel saam en bedien die Woord van God op dinamiese maniere.

Hier is ons kerkraad –

Predikant: Jaco van Sittert

Ouderling: Gert Booye Wyk: Presidentrif

Diaken Kobus Marais

 

Oudeling: Sonia Thiart Wyk: Victorypark en Linden (hulp)