Bybel, klere en kospakkies word oorhandig aan ds Joël Mmako van die MRCC te Hammanskraal.  Heel links is Hardus de Beer, dan ds Joël gevolg deur Roy McEwan  van die Diakonie en langs Roy staan mev Venesia Mmako.

IMG-20141120-WA002

Bybels aangekoop deur die kerkraad, klere voorsien deur die diakonie en kospakkies voorsien deur die Woord-en–Broodbediening, word afgelewer. Vlnr Gracious Mmako, ds Joël se dogter, ds Joël Mmako, Venesia Mmako, ds Joël se eggenote en Hardus de Beer

IMG-20141120-WA004

DANKIE aan al die lidmate wat die pogings tot fondsinsameling vir die Bybelverspreiding, dmv kolwyntjies- en koekverkoping tot dusver gesteun het – BROOD en WOORD-bediening.

Bybel