Geneem uit die boek van

Selwyn Hughes

Skep nuwe moed

Bybelse hulp vir swaarkrytye

Dit gebeur dat selfs gesoute Christene, wat al lank volgelinge van die Here is, soms die gevoel ervaar dat God vêr van hulle af is. Daar is drie moontlike verklarings hiervoor.

Eerstens kan die probleem ’n suiwer fisieke oorsaak hê. Wat fisiek met ons gebeur, kan ’n redelike invloed op ons geestelike sy van ons lewens hê. Siekte, virusinfeksies, stres, oorwerktheid (of enige ander fisieke sake) kan ons gemoedstoestand sodanig beïnvloed dat ons voel ons beleef ’n geestelike laagtepunt, terwyl liggaamlike aftakeling eintlik die probleem is. Dit is waarom die Here, toe Hy gewerk het aan Elia se bedrukte gees, seker gemaak het dat Elia eers vir ’n tyd lank rus en aansterk (1 Konings 19).

Die tweede rede waarom God soms vêr voel, is omdat ’n mens sonde gedoen het, waaroor ons nog nie berou het nie. God het ons so geskape dat ons skuldige gevoelens, ervaar wanneer ons sonde doen. Hierdie soort skuldgevoel  is God se manier om ons aandag te vestig op hoe ons eintlik moet handel. In so ’n situasie is belydenis van skuld die enigste uitweg. Onthou ook net dat Skuldbelydenis meer beteken as om net jammer te wees; dit beteken verder dat jy is jammer genoeg om sonde heeltemal te los en op te hou. Wanneer die mens skuldbelydenis afgelê het, kan jy verseker wees dat jou verhouding met God herstel is.

Die derde rede waarom dit voel of God vêr van ons is – en wat verreweg die algemeenste rede is – is omdat ons nie genoeg tyd opsysit om ons verhouding met Hom te bou en te versterk nie. As ons nie tyd maak om met God, deur gebed, te praat nie en na Hom te luister deur sy Woord te lees nie, kan dit ons verras dat ons verhouding met Hom aan die agteruitgaan is. Iemand het eenkeer gesê: ‘As God vêr van ons voel – raai wie het beweeg?’. God beweeg nooit van ons af weg nie – dit is ons wat van Hom af weg beweeg.

 

Bybelse verwysings

Ons kan eenvoudig nie van God af wegkom nie

Psalm 139:7-10

7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? 8 Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. 9 Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, 10 ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas.

 

Alhoewel dit voel of God ver is, is Hy naby ons

Handelinge 17:27-28

27 God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, 28 want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het: ‘Ons stam ook van Hom af.’

 

Hy kan nie sy Woord verbreek nie

2 Tim 2:13

13 as ons ontrou is-Hy bly getrou: Hy kan Homself nie verloën nie.

 

Nooit beteken nooit

Heb 13:5b

God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”

 

Hy onderskraag ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie

Ps 73:26

26 Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.

 

As jy Hom regtig wil vind, sal jy Hom kry

Jer 29:13-14

13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. 14 Julle sal My ontmoet, sê die Here,….

 

God laat ons nie vir een oomblik alleen nie

Ps 46:2

2 God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

 

Hy volg sy doelwitte na, ongeag wat gebeur

Kol 1:21-22

21 Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. 22 Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.