Geneem uit die boek van

Selwyn Hughes

Skep nuwe moed

Bybelse hulp vir swaarkrytye

Die meeste Christene word geteister deur sondige gedagtes en hulle word ook in hulle verbeelding geteister. Sondige gedagtes kan die lus wees om ander te seer te maak of dit kan afskuwelikste beelde van seksuele wellus wees.

Wanneer ons verkeerde gedagte dink, is dit nog nie sonde nie, maar as mens nie drasties en effektief daarteen optree nie, kan dit vinnig in sonde verander. As jy sulke gedagtes koester, dan word die spesifieke gedagtes sterker en hulle kry ’n  dieper houvas op jou. Let wel: wanneer die stryd verloor word, het die eerste paar minute gewoonlik die deurslag gegee. Mense wat hulle besighou met sulke gedagtes wil altyd voorgee dat hulle enige tyd daardie gedagtes kan laat staan, maar hulle is besig met ’n baie dom spelletjie. Bose gedagtes volg gewoonlik hierdie roete: die gedagte kom by jou op en jy gee daaraan toe en die toegewing lei vinnig tot verlange daarvoor, die verlange lei tot lus, ’n lus lei tot honger, honger ly tot smagting en smagting lei tot sonde. Sou jy deur sulke gedagtes gepla word, moet jy  versigtig  wees met jou leesstof en die films en televisieprogramme waarna jy kyk. Vermy alles wat geneig is om sulke gedagtes aan te wakker.

Bose gedagtes word nie verdryf deur oor hulle te tob nie, maar deur die aandag op iets anders te plaas. Dit is slegte taktiek om te bly aandag gee aan hulle; die gedagtes moet uit ge-oorlê word deur die verstand besig te hou met ’n onderwerp wat suiwerend en meevoerend is. En watter onderwerp kan beter wees as Jesus? Hy is die middelpunt van alles wat suiwer is. As jy jou aandag op Christus fokus, roep jy sy hulp in. Daarom, onmiddellik wanneer ’n bose gedagte jou bedreig, fokus op Jesus. En net soos wat Hy ander bygestaan het, sal Hy jou ook bystaan.

 

Teksverse vir oordenking

  1. Wend jou gedagtes in die regte rigting

8 Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is-watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees-daarop moet julle julle gedagtes rig. – Filipense 4:8

 

  1. God sê aan alle versoekings: ‘Tot hiertoe en nie verder nie’

3 Geen versoeking wat meer is as wat ’n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.  – 1 Korintiërs 10:13

 

  1. Die ‘versteekte’ Woord – ’n hulpmiddel teen die bose

9 Hoe kan ’n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! 10 Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie. 11 Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.  – Psalm 119:9-11

 

  1. Die wapenrusting van die Here maak ’n verskil

11 Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. – Efesiërs 6:11

 

  1. God se krag – ’n absolute sekerheid

9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.        – 2 Korintiërs 12:9

 

  1. ’n Drieledige voorskrif

7 Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. 8 Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. – Jakobus 4:7-8

 

  1. Moenie kyk om te begeer nie

Ek het my plegtig verbind om nie na ’n meisie te kyk en haar te begeer nie. – Job 31:1

 

  1. Jou verstand werk beter as dit met die Skrif gevul is   

2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. – Romeine 12:2