Kom ons leer ons kinders van vroeg af die Christelike waardes deur hulle te laat lees en luister na die Bybelse verhale!

Die volgende onderwerpe word op ‘n ‘storie vertel’ manier aan ons kinders verduidelik deur videos! Druk gerus op die onderwerk om daarna te kyk.

Onderwerpe:

Geduld

Woede

Vriendelikheid

Vind vreugde

Wonderwerke

God sorg vir ons

God se woord

Probeer nuwe dinge

Vertrou op die Here

God help

Jy is ‘n wenner

God antwoord gebede

Luister vir God

Wees dapper

Vriende

Gebed

Praat die waarheid

Getrouheid