Voorsitter: Ds JJ van Sittert

Wat glo ons en hoe lewe ’n gelowige en wie is die kerk? Daar is baie sake wat ons kinders moet leer en hoor oor ons Christelike geloof en ook oor die Christelike leer. Van kleins af, voor skool tot en met Graad 11, word ons kinders in die kategese-klasse geleer en voorberei in hulle geloof om die Here te leer ken en ook binne die kerk te groei tot getuies vir Christus.

Kategese begin by die voorskoolse kindertjies. Hulle skakel, tydens die 09:00 erediens, in by Kinderkerk, in die saal, waar hulle op ’n speel manier kennis maak met die Bybel en die Here.

Verder, geniet die graad 1 tot graad 2 groep ook hulle kategese tydens die erediens, 09:00, in die kerksaal waar hulle meer onderwerp gefokus met die geloof omgaan.

Na die Sondag erediens, vergader die res van die katkisante, graad 4 tot graad 10, om 10:00 in die kerksaal waar hulle dan afsonderlik klasse het.

Die finale-jaar groep, die graad 11, het hulle eie tyd vir kategese, op ’n Sondagaand om 18:00, vir ’n uur by die kerk, vir hulle voorbereiding tot geloofsbelydenis aan die einde van ’n jaar.

Vir meer inligting kan u gerus vir ds. Jaco kontak by 0832795816.